Առցանց Սպասարկում
Գրանցվել
Հեռացնե՞լ խումբն իր բոլոր գրառումներով:
Համալրել Վճարել Փոխանցել Cashback
Համալրել
Վճարել
Փոխանցել
Փոփոխություն հուլիսի 5-ի աշխատանքային գրաֆիկում
Տեղեկացնում ենք,որ հուլիսի 5-ըոչաշխատանքայինօր է: Այդ օրը ընկերությանգլխավոր գրասենյակը, Երևանի քաղաքապետարանում և թաղապետարաններում գտնվող մասնաճյուղերը,ինչպես նաև Արմավիր 2 մասնաճյուղը չեն գործի: Արշակունյաց մասնաճյուղը,Կոմիտաս Սիթի և Օհանով Սիթի մասնաճյուղերը կգործեն բնականոնաշխատանքայինգրաֆիկով: Զանգերի և առցանց...
ԳՈւԴԿՐԵԴԻՏԻ վարկերի մարման միջնորդավճարների փոփոխություն
Հարգելի օգտատերեր, հայտնում ենք, որ սույն թվականի հուլիսի 1-ից Գուդ Կրեդիտ ՈՒՎԿ-ի նախաձեռնությամբ վարկերի մարումները կիրականացվեն հետևյալ միջնորդավճարներով․ Կայքով կամ բջջային հավելվածով վճարելու դեպքում՝ 100 ՀՀ դրամ մինչև 15 000 ՀՀ դրամ վճարման դեպքում,200 ՀՀ դրամ 15 001 ՀՀ դրամից մինչև 35 000 ՀՀ դրամ վճարման դեպքու...
Փոփոխություն մայիսի 28-ի աշխատանքային գրաֆիկում
Տեղեկացնում ենք,որմայիսի 9-ըոչաշխատանքայինօր է: Այդ օրը ընկերությանգլխավոր գրասենյակը,Երևանի քաղաքապետարանում և թաղապետարաններում գտնվող մասնաճյուղերը,ինչպես նաև Արմավիր 2 մասնաճյուղը չեն գործի: Արշակունյաց մասնաճյուղը,Կոմիտաս Սիթի և Օհանով Սիթի մասնաճյուղերը կգործեն բնականոնաշխատանքայինգրաֆիկով: Զանգերի և առցանց սպ...
Փոփոխություն մայիսի 9-ի աշխատանքային գրաֆիկում
Տեղեկացնում ենք,որմայիսի 9-ըոչաշխատանքայինօր է: Այդ օրը ընկերությանգլխավոր գրասենյակը,Երևանի քաղաքապետարանում և թաղապետարաններում գտնվող մասնաճյուղերը,ինչպես նաև Արմավիր 2 մասնաճյուղը չեն գործի: Արշակունյաց մասնաճյուղը,Կոմիտաս Սիթի և Օհանով Սիթի մասնաճյուղերը կգործեն բնականոնաշխատանքայինգրաֆիկով: Զանգերի և առցանց սպ...