Call
(+37460) 700 700
Visit us
Map
Forgot password?
Sign Up
Delete group with all its records?
Top up
Pay
Transfer
Top up
Pay
Transfer
Vacancies
 • Employment term: Permanent /with 3 months probation period/
 • Category: Business/Management
 • Job type: Full time
 • Location: Yerevan

We are looking for an experienced high performing team player who will join our commercial team as Commercial director.

An excellent Commercial director has an entrepreneurial mindset and great leadership skills and is ready to work in our dynamic and rapidly growing organization to add value to our activities by identifying new commercial opportunities and managing Marketing and Project teams efforts.

Job responsibilities

 • Development and implementation of commercial strategies according to company goals and objectives aiming to accelerate growth
 • Team development and sales related coordination in all stages of  customer attraction process
 • Potential partners/merchants list development and their classification
 • Implementation and maintenance of QR and NFC non-cash and contactless payment systems at merchant points through direct sales
 • Technical implementation, testing and launch of the non-cash payment systems in cooperation with technical team
 • Development of strategies and  promotion campaigns for non-cash and contactless payments with the marketing team
 • Monitoring of the commercial activities performance using key metrics and preparing reports for senior management 
 • Assistance in setting financial targets and budget development

Required qualifications

 • At least 5 years of proven experience as a senior manager
 • Direct sales experience in retail industry
 • Higher economic / mathematical education
 • Excellent knowledge of Armenian, Russian and English will be regarded as an advantage
 • Outstanding communication and interpersonal abilities
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Analytical and problem solving skills
 • Readiness to work and support business processes overtime if necessary

 

Additional information

Qualified and interested candidates are welcome to send their CV/ resume to: hr@idram.am mentioning the title of the position ("Commercial Director") in the subject line of the email.

 
 
_________________________________________________________
 
 • Employment term: Permanent /with 3 months probation period/
 • Category: Accounting/Bookkeeping
 • Job type: Full time
 • Location: Yerevan

Job description:

We are looking for an experienced high performing team player who will join our Financial department as a Senior accountant.

This position requires an accounting professional capable of managing multiple priorities in a dynamic and rapidly growing organization. You must be highly analytical, organized and skilled at accounting, communication and problem solving.

 

Job responsibilities

 • Assist during the preparation of the monthly, quarterly and annual reporting
 • Manage daily internal and external transactions
 • Provide branches financial Supervision and Cash Control
 • Analyze financial information and summarize financial status
 • Review and recommend modifications to accounting systems and procedures
 • Assist with tax audits and tax returns
 • Support month-end and year-end close process
 • Liaise with Financial director and Accounting manager to develop, expand and improve financial reporting procedures

 

Required qualifications

 • At least 2 years proven experience as a financial controller, accounting supervisor, or senior  accountant /preferably in banking sphere/
 • Thorough knowledge of basic accounting procedures
 • Familiarity with financial accounting statements
 • Excellent knowledge of Armenian tax and economic legislation,
 • Hands-on experience with accounting software packages, basic knowledge of AS
 • Advanced MS Excel skills
 • Accuracy and attention to detail
 • Good teamwork skills
 • Higher education in Accounting, Finance, Economics or in a related field
 • Excellent knowledge of Armenian, Russian and English will be a plus

 

 

Additional information

Qualified and interested candidates are welcome to send their CV/ resume to: hr@idram.am mentioning the title of the position ("Senior Accountant ") in the subject line of the email. 

 
_________________________________________________________

Հաստիքը` զանգերի կենտրոնի մասնագետ
Աշխատանքային օրերը` 5 (11:00-20:00)
Գտնվելու վայրը` Երևան

Պահանջվող որակավորումներ՝ 

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • Համակարգչի իմացություն – MS Office (Word, Excel), ,
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
 • Բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

Աշխատանքային պարտականություններ`

 • Սպասարկել ընկերության մուտքային և ելքային զանգեր,
 • Սահմանել հաճախորդների խնդիրները և առաջարկել լուծման տարբերակներ, անհրաժեշտության դեպքում վերահասցեավորել համապատասխան բաժիններ,
 • Հետևել հաճախորդների կողմից ներակայացված խնդիրների լուծման ընթացքին,
 • Զանգերի միջոցով հաճախորդներին տեղեկացնել նոր ծառայությունների և առաջարկների մասին:

Դիմելու կարգը.
Խնդրում ենք ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV) hr@idram.am էլ. հասցեին՝ «Առարկա» դաշտում (тема/subject) նշելով «Զանգերի կենտրոնի մասնագետ»:

 

ACBA-Credit Agricole Bank’s loan repayments
ACBA-Credit Agricole Banks debtors can now make their regular payments via Idram Mobile Wallet and Idram terminals. The transfer of payments is made instantly.Commissions are paid at the terminal of 200 AMD, with a mobile application of up to 15,000 - 100 AMD,15,001-35,000 - 200AMD,35,001-60,000 - 300 AMD,60,001 և ավե...
Inecobank CJSC will stop the cooperation related to the online payment services with IDRAM LLC
Dear users, We are informing you that Inecobank CJSC will stop the cooperation related to the online payment services with IDRAM LLC from February 1, 2019. By evaluating high-quality customer service, IDRAM will enable borrowers of Inecobank CJSC to make their loan payments through IDRAM in an offline mode, thus the ...